Look beyond the immediate

Vad är det egentligen som leder dig rätt?
Catalyt AB – operativ egen verksamhet

Catalyt AB har två affärsområden. SKOLDIALOGEN – Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling inom skola och kommun (www.skoldialogen.se). CATALYT CONSULTING – Konsulttjänster inom affärsutveckling och systemlösningar för webb, mobil, kommunikation och mikroprocessorer. Se även ”Catalyt Holdings Intressebolag”.

Catalyt Holding AB – investmentbolag med ägande i andra bolag

Catalyt Holding AB:s affärsidé är att medverka vid bildande, deläga och utveckla intressebolag. Huvudägarna i bolaget är aktiva genom operativt arbete eller genom representation i bolagens styrelse. Detta gör att ägarportföljen är begränsad, men med hög insyn och påverkan på bolagets utveckling.

Catalyt AB – Operativ egen verksamhet

Jan Söderlund

VD, försäljning och konsulting

Christer Granath

Försäljning och konsulting

076-899 45 88

christer.granath@skoldialogen.se

Roger Danielsson

Utbildning och verksamhetsutveckling

Åsa Meland

LEAN och verksamhetsutveckling

Gunnar Laurén

Verksamhetsutveckling och teknik

072-322 29 00

gunnar@catalyt.com

Per-Arne Liljedahl

Systemutveckling och teknik

070-963 26 46

pal@catalyt.com

Jim Theorell

Systemutveckling och teknik

070-618 55 66

jim@telkey.com

Stefan Vesterlund

Systemutveckling och drift

+49 160 903 228 65

stefan.vesterlund@gmail.com

Catalyt Holdings intressebolag:

INNOVATION, PASSION OCH KUNSKAP.

Kontakta oss.

Om ni har frågor eller idéer, är det bara att ni hör av er via mail på info@catalyt.se eller på 018-32 45 50.

Adress är Axel Johanssons Gata 4, 754 50 Uppsala