Look beyond the immediate

Vad är det egentligen som leder dig rätt?
Catalyt AB – operativ egen verksamhet

Catalyt AB har två affärsområden. SKOLDIALOGEN – Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling inom skola och kommun (www.skoldialogen.se). CATALYT CONSULTING – Konsulttjänster inom affärsutveckling och systemlösningar för webb, mobil, kommunikation och mikroprocessorer. Se även ”Catalyt Holdings Intressebolag”.

Catalyt Holding AB – investmentbolag med ägande i andra bolag

Catalyt Holding AB:s affärsidé är att medverka vid bildande, deläga och utveckla intressebolag. Huvudägarna i bolaget är aktiva genom operativt arbete eller genom representation i bolagens styrelse. Detta gör att ägarportföljen är begränsad, men med hög insyn och påverkan på bolagets utveckling.

Catalyt AB – Medarbetare

Jan Söderlund

VD Catalyt och Styrelseordf. Telkey

070-963 26 43

jan.soderlund@catalyt.com
jan.soderlund@telkey.com

Christer Granath

VD Telkey

076-899 45 88

christer.granath@telkey.com

Roger Danielsson

Utbildning och verksamhetsutveckling

070-760 81 81

roger.danielsson@skoldialogen.se

Åsa Meland

LEAN och verksamhetsutveckling

073-041 38 00

asa.meland@kaizensupport.se

Gunnar Laurén

System- och verksamhetsutveckling

072-322 29 00

gunnar@catalyt.com

Per-Arne Liljedahl

System- och verksamhetsutveckling

070-963 26 46

pal@catalyt.com
pal@ifdef.io

Jim Theorell

Systemutveckling och teknik

070-618 55 66

jim.theorell@telkey.com

Stefan Vesterlund

Systemutveckling

+49 160 903 228 65

stefan.vesterlund@gmail.com

Catalyt Holdings intressebolag:

INNOVATION, PASSION OCH KUNSKAP.

Kontakta oss.

Om ni har frågor eller idéer, är det bara att ni hör av er via mail på info@catalyt.se eller på 018-32 45 50.

Adress är Axel Johanssons Gata 4, 754 50 Uppsala