Catalyt Consulting

Catalyt Consulting

Catalyt består av ett team med lång erfarenhet inom affärsutveckling och systemutveckling. Just den kombinationen gör att bolaget kan delta i utvecklingsprojekt där vi kan gå hela vägen från en idé till ett fungerande företag. Huvudägarna jobbar operativt i några av bolagen i syfte att aktivt investera, utveckla och skapa lönsamhet.

Inom konsultgruppen finns olika expertkompetenser – ett nätverk av seniora konsulter i Sverige och andra länder som kompletterar varandra. Vidare har vi under åren utvecklat affärsmodeller, metoder, plattformar och verktyg som gör att vi kan reducera utvecklingstid och skapa synergier – både inom och utanför gruppen.