IFDEF

IFDEF

IFDEF utför konsulttjänster inom systemutveckling för webbtjänster, mobilappar, kommunikationsprotokoll, firmware, hårdvara mm. Bolaget arbetar idag med ett antal strategiska projekt som påverkar landets infrastruktur för bl a mobila betaltjänster, elektronisk kvittohantering och distribution av känslig information till medborgarna.

IFDEF utför konsulttjänster inom bl a följande områden:

  • Inbyggda mobilappar och tillhörande bibliotek
  • Firmware utveckling
  • Kommunikationsprotokoll design och implementering
  • Angular web apps
  • Mobil loggningsplattform
  • Storskaliga distribuerade serverlösningar
  • Hårdvarudesign
  • Plattformar för standardlösningar i samverkan med partners

Klicka här för att läsa mer