SecureAppbox

SecureAppbox

SecureMailbox/SecureAppbox tjänster, som används i över 160 länder, hanterar säker e-post, säkra webbformulär samt en komplett process för registerutdrag från en och samma plattform. SecureMailbox och tillhörande tjänster är ett GDPR-säkert komplement till befintlig e-postklient som krypterar och skyddar e-post.

SecureForms gör det möjligt att skapa säkra webbformulär för att hantera insamling av data via hemsidan. Data Subject Request är en komplett digital process för att kunna lämna ut all information om när och hur en individs personuppgifter hanteras – allt enligt dataskyddsförordningen.

Klicka här för att läsa mer