Skoldialogen

Skoldialogen

Skoldialogen har arbetat med systematiskt förbättringsarbete i förskolan och skolan sedan 2003. Bolaget tillhandahåller en konkret verksamhetsmodell kallad Förbättringshjulet® för målstyrning och ständiga förbättringar och Kvalitetshusetett® för långsiktig hantering av ”struktur och kultur”. Till detta har vi tillsammans med Stratsys, utvecklat ett webbaserat IT-stöd för olika skolformer på alla nivåer i ”styrkedjan”.

Det omfattar nulägesanalys, planering, målstyrning, rapportering, uppföljning, analys och dokumentation. Till detta erbjuds konsulttjänster, utbildning, handböcker, metoder, mallar och checklistor. Tjänster och verkyg för utveckling anpassas till befintliga metoder, behov och mognad.

Klicka här för att läsa mer