Telkey

Telkey

Telkey´s unika accesskoder mTAC (Mobile Temporary Access Code) fungerar helt offline, men med intelligens sk. ”Smart Offline. Låset kräver ingen internetförbindelse eller SIM-kort. Samma lås kan hantera olika typer av accesskoder som överförs till mottagaren via SMS, Email eller Webb-app /APP från vårt eller partners system.

System för t ex serviceordereller bokning av hotell, stugor, sportanläggningar mm, kan integreras via Telkey´s öppna API. Bolaget erbjuder en ”kodtjänst i molnet” för att ersätta nycklar och nyckelbrickor, fasta och halvfasta koder med accesskoderanpassade för branscher och kunders specifika behov.

Klicka här för att läsa mer