Trackoptic

Trackoptic

Inspektion av järnvägens infrastruktur sker idag med hjälp av kostsamma verktyg och metoder, vilket innebär att det genomförs med relativt låg frekvens. Detta medför risk för avbrott i trafiken och höga kostnader för reparationer. Den snabba utvecklingen av verktyg för löpande inspektion, online information och hantering av datavolymer skapar möjlighet för ett mer kontinuerligt och proaktivt arbete samt samverkan mellan alla berörda parter.

Med andra ord insatser som ökar säkerheten och reducerar kostnader. Trackoptic samlar värdefull data i sammanhanget, genom att utrusta kommersiella tåg med kameror och sensorer i syfte att skapa bättre beslutsunderlag till en motiverad kostnad.

Klicka här för att läsa mer